۰۷ اردیبهشت ۱۳۸۷

امنیت


من: استانبول را بیشتر دوست داری یا تهران را؟

رعنا: استانبول

من: چرا؟

رعنا: اینجا سوسک نداره!!!


نوشته شده توسط رویا کریمی مجد