۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۷

خیلی ساده

مدونا: اگر لازم شد، همه چیز را ول کن و برو جایی که بتوانی خودت را از صفر اختراع کنی! خیلی ساده است
نوشته شده توسط رویا کریمی مجد

هیچ نظری موجود نیست: