۲۹ خرداد ۱۳۸۷

نصیحت پدرانه رئیس جمهور
جالب است، رئیس جمهور به جای این که بگویند : پسر جای تو سر کلاس است نه در معدن ! به پسرک می گوید: هیس، حرف هم نزن.
نوشته شده توسط رویا کریمی مجد


هیچ نظری موجود نیست: