۰۳ خرداد ۱۳۸۵

گر حكم كنند كه مست گيرند، در شهر هر آن كه هست گيرند:
فرمانده ناجا:
مسوولاني كه ضرب و شتم متهمان در حوزه فعاليتشان رخ دهد، اخراج مي‌شوند

هیچ نظری موجود نیست: