۰۷ فروردین ۱۳۸۳

امروز در مترو همه کتاب می خواندند. همه. از دختر و پسرهای دبیرستانی تا پیرمرد و پیرزنها. درست عین ایران

هیچ نظری موجود نیست: