۰۲ آذر ۱۳۸۱

امروز بلاخره كي بورد من درست شد و من با خيال راحت دارم تايپ مي كنم.باز هم از همه كساني كه من را راهنمايي كردند ممنونم.مخصوصا از علي.
امروزبعدازپنج روز كار كردن در روزنامه جديد مزه سانسور را چشيدم.يك مطلب در مورد تاثير فعاليت هاي سياسي بر درس خواندن دانشجويان قلع و قمع شد.حرف اصلي اش اين بود كه دانشجوها بايد سياسي باشندو ياد بگيرند كه درسشان را هم بخوانند.
ديروز در مراسم فروهرها 35 نفر دستگير شدندو تعداد متنابهي مجروح!خيلي دلم مي خواست فرصت داشتم و يك سر به اونجا مي زدم.
از امروز بحث در مورد برابري ديه زن و مرد را با مطلبي از ايت الله مكارم شيرازي اغاز كردم.فردا صحبتهاي پروفسور اخوندي را چاپ مي كنيم.فكر مي كنم بحث جالبي
مي شه.هنوز ايت الله مكارم شيرازي معتقد است كه ارزش جان يك زن از يك مرد كمتر است ولي پروفسور اخوندي ميگويذ ارزش جان انسانها برابر است چه زن و چه مرد.
دنياي غريبي داريم!

هیچ نظری موجود نیست: